Met de deelnemende organisaties onderzoeken we gemeenschappelijke issues en thema’s, waarbij we kosten, informatie en ervaringen delen. Recente thema’s zijn o.a.:

  • de impact van een veranderende generatie op nalatenschappen,
  • wat is in-memory fondsenwerving en wat kunnen we er mee,
  • en inzicht in de zogenaamde onzichtbare erflaters, mensen die een organisatie in hun testament opnemen zonder dat er contact is geweest.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen van Ketel.