Legacy Monitor Nederland vormt sinds 2015 het uithangbord van onze benchmarkingservice. Met een nog steeds groeiend samenwerkingsverband van goede-doelenorganisaties (nu 15) analyseren en bespreken we de trends binnen de nalatenschappenmarkt in Nederland.

Doel van het project:

  • Analyseren van inkomstentrends binnen de Nederlandse nalatenschappen, per type organisatie.
  • Volgen van de economische, juridische en sociale drijfveren om na te laten.
  • Onderzoek naar houding en gedrag van erflaters.
  • Voorspellen van toekomstige inkomsten uit nalatenschappen.
  • Benchmarken van resultaten van de individuele goede-doelenorganisaties.
  • Faciliteren van het delen van marktkennis.

Iedere organisatie ontvangt:

  • Een groepspresentatie met aansluitend discussie
  • De jaarlijkse benchmarking-data
  • Een volledige presentatie
  • Een managementsamenvatting

Legacy Monitor Nederland volgt een jaarlijkse cyclus, van januari tot december. Nieuwe deelnemers kunnen zich in het najaar aanmelden. Wilt u meer weten over dit programma, neem dan contact op met de programmamanager van Legacy Monitor Nederland Arjen van Ketel

“Het geeft ons inzicht of Greenpeace de juiste koers aan het varen is en waar eventueel verwachtingen en strategie bijgesteld moet worden”
Jos Willems