Legacy Monitor Nederland vormt sinds 2015 het uithangbord van onze benchmarkingservice. Het jaarlijks onderzoek analyseert en voorspelt Nederlandse nalatenschappenontwikkelingen voor non-profits. Met een steeds breder samenwerkingsverband van nu al 28 organisaties worden trends in de nalatenschappenmarkt gedeeld en besproken.

De monitor biedt deelnemers:  

 • Analyse van inkomstentrends in alle segmenten van het nalaten-landschap.
 • Prognose van toekomstige inkomsten uit nalatenschappen in de komende tien jaar.
 • Benchmark van resultaten en performance van de individuele organisaties.
 • Inzichten over de economische, juridische en sociale drijfveren rondom nalaten.
 • Onderzoek naar houding en gedrag van potentiële erflaters.
 • Uitwisseling en delen van marktkennis.

Iedere organisatie ontvangt:

 • Toegang tot online dashboard​
 • Jaarlijkse benchmarking data set​
 • Groepspresentaties en seminar​
 • Volledige presentatie (PDF)​
 • Executive Summary voor management

Legacy Monitor Nederland volgt een twee jaarlijkse cyclus. Nieuwe deelnemers kunnen zich in het najaar aanmelden. Wilt u meer weten over dit programma, neem dan contact op met Arjen van Ketel.

“Het geeft ons inzicht of Greenpeace de juiste koers aan het varen is en waar eventueel verwachtingen en strategie bijgesteld moet worden”
Jos Willems

“Deelname aan de Monitor levert ons veel inzicht en helpt ons bij het maken van een goede strategie. De uitwisseling met de andere deelnemers werkt heel inspirerend. Ik kan geen reden bedenken om niet mee te doen met de Monitor.”
Sonja Rijs