Onze Legacy Forecasting Service voorspelt hoeveel nalatenschappen u kunt verwachten en wat de inkomsten daarvan zijn, voor de komende vijf tot twintig jaar. Daarnaast rekenen we de optimistische en pessimistische scenario’s door, als hulpmiddel voor financiële planning en risicomanagement. Alles voorzien van duidelijk commentaar, gericht op drukke managers en bestuursleden.

Onze prognoses, gebaseerd op de nieuwste statistische modellen, zijn cruciaal voor de strategische ontwikkeling en het opstellen van uw begroting. Daarom vormen ze inmiddels een integraal onderdeel van de jaarlijkse planning en evaluatie van veel organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen van Ketel