We’re sorry if you’re having trouble getting in touch by email at the moment, we’re having a few technical problems but normal service will resume very soon.
Please give us a call on 0203 488 0200 or reach out to us via Twitter or LinkedIn.

Wij bieden gespecialiseerde consultancy op het gebied van nalatenschappen en in-memory fondsenwerving in samenwerking door het Britse en Nederlandse team.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen van Ketel