Voor het eerst gaat de Legacy Foresight, de organisatie achter de Britse en Nederlandse Legacy Monitor projecten, onderzoek uitvoeren gericht op de nieuwe doelgroepen Babyboomers en Generatie X in Nederland en hoe zij staan ten opzichten van nalaten aan goede doelen.

Babyboomers zijn een belangrijke doelgroep die straks essentiële bijdragen gaan leveren aan de inkomsten uit nalatenschappen. Het onderzoek richt zich op hun levensstijl, motivaties en verwachtingen en hoe deze verschillen met andere cohorten. Naast de Babyboomers zal het onderzoek ook de nieuwste doelgroepen voor nalatenschappenwerving analyseren; mensen geboren tussen 1958 en 1980.

Waarom meedoen?

Dit onderzoek geeft je nieuw en actueel inzicht in de Babyboomergeneratie als doelgroep voor nalaten, inclusief de impact die de afgelopen jaren met al hun verandering en onzekerheid op hun levensstijl en houding hebben gehad. Daarnaast focust het onderzoek op Generatie X, die als opkomend doelgroep ook steeds belangrijker wordt in onze nalatenschappenwerving.

Dit onderzoek belicht de verschillen tussen de generaties, en hoe we daar als wervers van nalatenschappen bij aankunnen sluiten

  • Wat verbindt en onderscheidt Babyboomers en Generatie X?
  • Hoe verschillend zijn ze als cohorten (zowel in aantallen als in waarde)?
  • Welke invloed hebben Corona en de aanhoudende onzekerheid (oorlog in Oekraïne, stijgende kosten voor levensonderhoud en inflatie.) op hen?
  • Hoe kijken de verschillende generatie naar nalaten aan goede doelen?

De uitkomsten van dit onderzoek helpen organisaties om hun kennis te vergroten en hun fondsenwervingsstrategieën en communicatie gericht op het werven van nalatenschappen verder te ontwikkelen.

Heb je interesse om deel te nemen?

Laat het ons weten, dan houden we je op de hoogte.

Op maandag 13 maart om 13:00 is er een informatieve online bijeenkomst waarin we de opzet toelichten. Je kan je hiervoor aanmelden via lena.vizy@legacyfutures.com

We hopen gezamenlijk dit bijzondere onderzoek uit te kunnen voeren en kijken uit naar je reactie. We nodigen uitdrukkelijk een brede groep organisaties voor dit onderzoek uit. Doorsturen van deze uitnodiging wordt daarom op prijs gesteld.

De deadline voor de definitieve inschrijving is op vrijdag 24 maart aan via lena.vizy@legacyfutures.com

Heb je vragen of opmerkingen over het onderzoek of deelname neem dan graag contact op met:

Download onderzoeksvoorstel hier