Babyboomers vormen momenteel ongetwijfeld de belangrijkste doelgroep voor nalatenschappenwerving. Legacy Foresight heeft deze generatie in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen vijftien jaar al vier keer onderzocht. Voor het eerst is er nu ook in Nederland onderzoek gedaan naar Babyboomers en hun houding en gedrag met betrekking tot het nalaten aan goede doelen.

Babyboomers worden vaak omschreven als de ‘gelukkige generatie’. Ze zijn van groot belang voor wervende goede doelen, omdat ze aanzienlijk welvarender zijn dan eerdere generaties en meer bereid zijn om na te laten aan goede doelen. Naast het streven om Babyboomers beter te begrijpen, lag de focus van het onderzoek ook op het identificeren van eventuele verschillen tussen Babyboomers en Generatie X, de generatie die hen opvolgt. Deze twee generaties zullen namelijk in de toekomst de voornaamste bron van nalatenschapsgiften vormen. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de veranderende houding en het gedrag van zowel Babyboomers als Generatie X met betrekking tot hun leven, financiën en steun aan goede doelen. Hoe kijken ze naar de toekomst en wat voor invloed heeft dit op het nalaten aan goede doelen?

Dit Nederlandse onderzoek is onderdeel van een internationaal onderzoeksproject, het liep synchroon met gelijktijdig onderzoek in de UK en Australië.

Het rapport biedt enkele conclusies die voortkomen uit het Nederlandse onderzoek. We delen het snapshot rapport met dank aan de 21 Nederlandse goede doelen die dit onderzoek hebben gefinancierd en toestemming hebben gegeven om deze informatie te delen.

Heb je vragen of opmerkingen over het onderzoek, neem dan graag contact op met:

Lena Vizy lena.vizy@legacyfutures.com | T 06 811 38510

Arjen van Ketel arjen@arjenvanketel.nl | T 06 14 44 99 50

Download onderzoeksvoorstel hier

Download Snapshot report – Nederlands Onderzoekhier